Različne konstrukcije mostov in predstavitev FLL (1. redno predavanje)

 

Vsi smo se že peljali čez najrazličnejše mostove. Poleg skrajšanja poti pa nas mostovi lahko tudi marsikaj naučijo!

V okviru tečajev lego robotike in napredne lego robotike se v Inštitutu 4.0 vsakomesečno srečujemo na predavanjih, katerih namen je učencem prikazati, kako se pridobljeno znanje uporablja v praksi.

Pri lego robotiki se učenci stalno soočajo s konstruktorskimi in programerskimi izzivi – in prav v to je bilo usmerjeno prvo redno predavanje. Prek različnih konstrukcij mostov smo učencem prikazali pomembnost poznavanja različnih pristopov pri sestavljanju lego robotov, spoznali smo se s fizikalnimi silami, ki delujejo znotraj konstrukcij, si ogledali različne gradbene materiale in njihove lastnosti ter usmerili pogled v prihodnost (3D printanje mostov).

Kapucinski most v Škofji Loki – najstarejši most pri nas

Glavne sile, ki delujejo na konstrukcijo mosta

Različne konstrukcije mostov

Po tem ko smo se naučili veliko novega o konstrukciji mostov sta mlada mentorja Inštituta 4.0, Aljaž in Beno, predstavila First Lego League.

First Lego League

Mlada mentorja Inštituta 4.0, Aljaž in Beno, sta tečaje lego robotike obiskovala pred leti – v času, ko je soustanovitelj Inštituta 4.0, Miha Miklavc, začenjal z lego robotiko. Na tečajih sta se izredno izkazala, tako da je naravni potek dogodkov pripeljal do tega, da danes  v okviru Inštituta 4.0 delujeta kot mlada mentorja.

Mlada mentorja sta na prvem rednem predavanju predstavila First Lego League (FLL). Gre za mednarodni multidisciplinarni raziskovalni program, ki mlade navdušuje za raziskovanje, jim približuje znanost in jih uči reševanja problemov. Ohranja in spodbuja radovednost, ustvarjalnost, inovativnost, uči podjetnosti, sodelovanja, deljenja, navaja na kritično razmišljanje in poudarja skupinsko delo – veščine, ki jih bodo zagotovo zelo potrebovali v življenju in na poklicni poti.

Zaradi premišljenega, učinkovitega in za mlade privlačnega koncepta spoznavajo STEM na drugačen način kot smo ga vajeni pri rednem pouku (science, technology, engineering, and math).

S pomočjo atraktivne robotike jih, na otrokom in mladim privlačen način, navdušujemo za znanost, naravoslovje, tehniko, matematiko, fiziko, s čimer otroci in najstniki skozi igro razvijajo in krepijo logični in tehnični način razmišljanja. Spodbuja jih k uporabi sodobnih tehnologij v koristne, humane namene. Učijo se programiranja. (vir: http://www.fll.si/)

Letos bodo na tekmovanju FLL zastopane tudi barve Inštituta 4.0! Tematika tekmovanja je voda (raziskovanje o uporabi, virih – lokaciji, skladiščenju, shranjevanju in gibanju vode). Vabljeni, da se udeležite kakšnega izmed tekmovanj in stiskate pesti za mlade “robo-tehnologe” Inštituta 4.0!

Finale FIRST LEGO League Adria – Odprto državno prvenstvo FLL Slovenije, sezona 2016-17 ŽIVALSKI ZAVEZNIKI™ (vir: http://www.fll.si/)

Več o tekmovanju si lahko preberete na uradni spletni strani FLL Slovenija. Uradni partner, organizator in izvajalec programov FLL in FLL Junior v Sloveniji je zavod Super Glavce.