Demenca in Lego

 

Za demenco po dopolnjenem 65. letu vsako leto oboli velik delež ljudi. Po dopolnjenem 90. letu je obolelih kar 60% populacije. Ta kronična napredujoča možganska bolezen prizadene številne možganske funkcije (poslabša se spomin, mišljenje, prostorska in časovna orientacija ter sposobnosti govornega izražanja).

Zaradi svoje intenzivnosti in velikega deleža prizadete populacije je demenca ena izmed osrednjih izzivov prihodnosti, katerega reševanje že dandanes vključuje sodelovanje številnih panog – od medicine in farmacije vse do poučevanja in športa.

Zavedajoč se izziva, ki ga v družbi predstavlja demenca, smo se v Inštitutu 4.0 zavezali prispevati svoj delež k izboljšanju obstoječega stanja. Povezali smo se z Domom Petra Uzarja (dom upokojencev v Tržiču), kjer smo po večih posvetih z direktorico, ga. Anamarijo Kejžar, osnovali inovativno terapijo za stanovalce z demenco – s ciljem ohranjati njihove kognitivne in grafomotorične spososobnosti. Vse skupaj pod motom: »S strukturiranimi lego delavnicami skupaj proti demenci«.

   

Potek delavnic

V sredini meseca avgusta smo tako že izvedli tri dnevne delavnice, na katerih smo skupaj z 12 starostniki izvajali voden program in prosto aktivnost. Delavnice so obsegale sestavljanje za to priložnost pripravljenih lego technic modelov, sestavljanje ciljno določenih lego kreacij in prosto sestavljanje z namenom osnovati zgodbo. Vsaka delavnica je potekala ob vodstvu in podpori mentorjev iz Inštituta 4.0. Ob zaključku delavnice smo opravili pogovor z vsakim od sodelujočih z namenom pridobiti informacije o njihovih interesih, pričakovanjih in morebitnih kritikah.

Skupaj z direktorico, ga. Anamarijo Kejžar, smo po izvedbi delavnic in po pogovorih s sodelujočimi nato identificirali glavne težave starostnikov povezane z demenco in pa tudi druge (predvsem psihološke in gibalne). Identificirane težave starostnikov so tako sledeče:

–          upad motivacije,

–          nesigurnost vase,

–          nezainteresiranost za sodelovnaje v aktivnostih,

–          nezmožnost komuniciranja,

–          poslabšanje grafomotorike,

–          upad koncentracije na daljši čas,

–          težave pri prepoznavanju barv, predmetov, oblik in pri njihovem imenovanju ter s tem povezan strah pred posmehom, ker konkretnih predmetov in pojmov ne znajo imenovati.

Splošna posledica zgoraj omenjenih težav se kaže na različne načine – pogosto pa v pojavu depresije in »umiku v svoj svet«.

   

Glede na ugotovitve opravljenih delavnic, relevantno strokovno literatuto in že izvedene raziskave smo skupaj, Inštitut 4.0 in Dom Petra Uzarja, sprejeli sklep, da po zastavljeni strategiji v nadaljnjem obdobju treh mesev vsakotedensko izvajamo delavnice skupinske terapije “boja” proti demenci.

Glavni cilj delavnic je vsakotedensko izvajanje programa in sistematično spremljanje napredka ter validacija v izhodišču postavljene hipoteze – da voden program sestavljanja lego kock lahko pozitivno prispeva k zaviranju razvoja demence (s fokusom na izboljšanju koncentracije, govornega izražanja in prostorskega pomnenja) in k izboljšanju motoričnih spretnosti.

Ker pa gre pri demenci za skupek simptomov in znakov, ki so kot taki lahko posledica različnih bolezni in ker razvoj demece poteka dolgo časa (tudi desetletja dolgo) se v Inštitutu 4.0 dobro zavedamo, da opravljene delavnice ne bodo kvalificirane kot znanstvene raziskave. Kljub temu pa stremimo k tem, da bodo delavnice in dosežene ugotovitve služile kasnejši izvedbi znanstvenih raziskav, ki bodo na znanstveno veljaven način preverjale veljavnost hipoteze, da vodeno sestavljanje kompleksnih didaktičnih igrač (kot npr. lego) pripomore k zaviranju razvoja demence. S tem bi lažje uvedli nove oblike delovne terapije in druge inovativne pristope.

Sklepno

Veselimo se že kvalitetnega časa, ki ga bomo v prihodnjih mesecih preživeli s starostniki Doma Petra Uzarja in njihovega veselja ter kreativnosti ob sestavljanju najbolj inovativne igrače na svetu. Prav tako smo navdušeni nad zavzetostjo celotnega delovnega kolektiva Doma Petra Uzarja nad izvedbo delavnic. Skupaj nam bo uspelo.

   

 

Inštitut 4.0

Author Inštitut 4.0

More posts by Inštitut 4.0

Join the discussion 2 komentarja

 • JaniZdravc pravi:

  Odlično! Super ste! Želim si, da bo še veliko takih, ki bodo tudi socialno usmerjeni. Slovenija vas potrebuje.

  • Inštitut 4.0 pravi:

   Gospod Jani,

   Hvala za vaše pohvalne besede. Zelo lepo je slišati, da podpirate naše delavnice in pa izobraževanje namenjeno starejšim generacijam. V prihodnosti pripravljamo še več podobnih projektov.

   Lep pozdrav,

   Kolektiv Inštituta 4.0

Leave a Reply