INTELEKT VS. PRAKTIČNO ZNANJE

 

Živimo v času, ko so najpomembnejši delovni nazivi, bogat CV in diplome tujih fakultet. Samo po sebi s tem ni nič narobe, saj namreč vse našteto odpira številna vrata v kariernem svetu. A obenem v praksi obstaja tudi drug obraz vseh teh titul – in prav zaradi tega – intelektualci v poslovnem svetu pogosto pogorijo.

Težava je namreč v tem, da nas obstoječi šolski sistem sili k izpolnjevanju šolskih in študijskih obveznosti, ki tudi zunaj izobraževalnih inštitucij veljajo za merilo uspeha. In vse prepogosto se tako uspešnim šolarjem in študentom v glavo vcepi mislenost, da bodo kasneje poslovno uspešni že iz razloga njihovih študijskih uspehov. Še dodatno težavo predstavlja močno odstopanje izobraževalnega sistema od prakse, ki učence in študente opremlja z neuporabnimi znanji. Šolsko uspešni učenci se tako preveč zanašajo na svoj intelekt in tako dostikrat pozabijo na dejstvo, da jih bo šele trdo delo in pripravljenost opraviti vsako delo pripeljalo do rezultata.

Šolski sistem podpira razglabljanje, med tem ko v praksi šteje le končna izvedba.

Šolski sistem preverja naučeno znanje, med tem ko praksa zahteva iznajdljivost.

Šolski sistem bazira na istih metodah poučevanja že stoletja, med tem ko se realnost spreminja bliskovito.

Šolski sistem ustvarja individualno tekmovalno okolje, med tem ko sta življenje in posel timska športa.

V Inštitutu 4.0 se pri poučevanju orientiramo izključno po kriteriju uporabnosti. Otroke tako pri tečajih spodbujamo, da so ciljno usmerjeni, da začrtano delo opravijo do konca, da si ob pomanjkanju znanja pomagajo z lastno iznajdljivostjo in da so pozorni na kvalitete soljudi in skupinsko dinamiko. In končno, v Inštitutu 4.0 – prostoru, kjer se bodo v prihodnosti pridružile še druge oblike poučevanja – poučujemo moderno znanje.

Milioni otrok po vsem svetu so dokaz, da je lego robotika vodilno orodje za poučevanje programiranja, robotike in tehnologije (»STEM« področje). Inštitut 4.0 pa poskrbi zato, da to orodje zaživi.

Verjamemo v naše izdelane koncepte poučevanja in vizijo, da je znanje, ki ga predajamo, naložba v prihodnost.