LEGO Mehanika in Story

Urnik: 10 šolskih ur /mesec (od tega 8 šolskih ur vodenega programa + 2 uri prostega igranja)

Cena: 52 eur / mesec

Lahko izbirate med spodnjimi termini:

Ponedeljek 16:30 – 18:00

Torek 14:45 – 16:15

Četrtek 16:30 – 18:00

Petek 14:45 – 16:15

Sobota 9:45 – 11:15

 

Prosto igranje v okviru tečaja Lego Story bo vsako prvo soboto v mesecu od 9:00 do 12:00.

Tečaj poteka celo šolsko leto.

 

Na tečajih učenci gradijo mehanske naprave, pri katerih se spoznajo z zobniškimi prenosi, jermenicami, vzmetmi, pnevmatskimi napravami in še številnimi drugimi mehanskimi deli. Mehanske modele učenci redno nadgradijo z električnim in pnevmatskim pogonom.

Tečajniki spoznajo mehanske zakonitost prek katerih jim je omogočeno plastično razumevanje mehanskih konstrukcij in njihovega delovanja. Tečaj je prav tako odlična osnova za tečaj lego robotike in programiranja, ki sledi tečaju lego mehanike in story.

Učenci se poleg mehanike v sklopu tega tečaja srečajo tudi z domišljijskim sestavljanjem. Sestavljajo sete različnih tem, kot so prevozna sredstva, vesolje, mesto in pravljični svet. Učenci imajo nalogo samostojnega sestavljanja lego struktur in tudi sistematičnega sestavljanja po načrtu. Občasno morajo že obstoječe modele spremeniti, nadgraditi in prilagoditi določeni nalogi. Delo poteka individualno, v paru ali v manjši skupini.

Ena izmed najtežjih nalog učitelja v prvi triadi je zbuditi motivacijo učencev za branje in pisanje. Lego Story (pripovedovanje zgodb) je načrtovan tako, da bo učence navdušil nad branjem, pisanjem in ustvarjanjem svojih lastnih zgodb. Z uporabo lego kock, mini figuric in drugih elementov bodo učenci svoje ideje oblikovali v zgodbo. Vsak učenec sestavi del zgodbe, ki jo na koncu sestavimo v celoto. S tem učencem na zabaven način prikažemo strukturo 5-stopenjskega dramskega trikotnika (zasnova, zaplet, vrh, razplet, razsnova). Ko otroci sestavijo lego zgodbo jo predstavijo, s pomočjo edinstvenega programa Story Visualizer ustvarimo knjigo, strip ali celo časopisni članek.

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

V mehanskem sklopu tečaja učenci osvojijo znanje, ki jim omogoča razumevanje delovanja osnovnih mehanskih naprav.

Učenci s sestavljanjem omenjenih setov razvijajo sposobnost prostorske predstave, sposobnost za delo v skupini, sposobnost za kontinuirano delo, vztrajnost in doseganje končnega cilja.

V sklopu programa Story Visualizer učencem omogoča razvijanje pripovedovalskih sposobnosti, spoznavanje idej in konceptov zgodbe, hitrejše in učinkovitejše pomnjenje zgodbe, razvijanje vizualizacije, razvijanje jezika, izboljšanje bralnega razumevanja in vključevanje tehnologije v proces učenja.