LEGO Mehanika in Story (1. in 2. razred)


URNIK: 10 šolskih ur /mesec (od tega 8 šolskih ur vodenega programa + 2 uri prostega igranja)

CENA: 52 eur / mesec


Lahko izbirate med spodnjimi TERMINI:

Torek 14:45 – 16:15

Sreda 16:30 – 18:00

Četrtek 16:30 – 18:00

Petek 16:30 – 18:00

Sobota 9:45 – 11:15


Prosto igranje v okviru tečaja Lego Story bo vsako prvo soboto v mesecu od 9:00 do 12:00.

Tečaj poteka celo šolsko leto.

VSEBINA PROGRAMA

Na tečajih učenci gradijo mehanske naprave, pri katerih se spoznajo z zobniškimi prenosi, jermenicami, vzmetmi, pnevmatskimi napravami in še številnimi drugimi mehanskimi deli. Mehanske modele učenci redno nadgradijo z električnim in pnevmatskim pogonom.

Tečajniki spoznajo mehanske zakonitost prek katerih jim je omogočeno plastično razumevanje mehanskih konstrukcij in njihovega delovanja. Tečaj je prav tako odlična osnova za tečaj lego robotike in programiranja, ki sledi tečaju lego mehanike in story.

Učenci se poleg mehanike v sklopu tega tečaja srečajo tudi z domišljijskim sestavljanjem. Sestavljajo sete različnih tem, kot so prevozna sredstva, vesolje, mesto in pravljični svet. Učenci imajo nalogo samostojnega sestavljanja lego struktur in tudi sistematičnega sestavljanja po načrtu. Občasno morajo že obstoječe modele spremeniti, nadgraditi in prilagoditi določeni nalogi. Delo poteka individualno, v paru ali v manjši skupini.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

V mehanskem sklopu tečaja učenci osvojijo znanje, ki jim omogoča razumevanje delovanja osnovnih mehanskih naprav.

Učenci s sestavljanjem omenjenih setov razvijajo sposobnost prostorske predstave, sposobnost za delo v skupini, sposobnost za kontinuirano delo, vztrajnost in doseganje končnega cilja.

V sklopu programa Story Visualizer učencem omogoča razvijanje pripovedovalskih sposobnosti, spoznavanje idej in konceptov zgodbe, hitrejše in učinkovitejše pomnjenje zgodbe, razvijanje vizualizacije, razvijanje jezika, izboljšanje bralnega razumevanja in vključevanje tehnologije v proces učenja.