LEGO Robotika in programiranje

Urnik: 10 šolskih ur /mesec (od tega 8 šolskih ur vodenega programa + 2 uri predavanj o aktualnih temah o robotiki in IT)

Cena: 52 eur / mesec

Lahko izbirate med spodnjimi termini:

Ponedeljek 14:45 – 16:15

Torek 16:30 – 18:00

Sreda 18:15 – 19:45

Četrtek 14:45 – 16:15

Petek 16:30 – 18:00

Sobota 11:30 – 13:00

 

Predavanje o aktualnih temah o robotiki in IT je vedno prvo soboto v mesecu ob 9:45 -11:15.

Tečaj poteka celo šolsko leto (se nadgrajuje iz meseca v mesec).

 

Učenci ob podpori mentorja sestavljajo najzahtevnejše robotske modele in najnaprednejše programe. Delo poteka z orodjem Lego Education EV3, ki vsebuje majhen računalnik, ki omogoča kontrolo motorjev in odziv senzorjev (senzorji za svetlobo, dotik, ultrazvočne in infrardeče signale, »gyro« senzor, itd.) in z zelo širokim naborom posebej prilagojenih robotskih sestavnih delov.

Po izgradnji robotov, ki izpolnjujejo določene naloge, sledi programiranje. Tu učenci uporabljajo grafični programski jezik (EV3), ki je narejen tako, da omogoča enostavno učenje, uporabo in razumevanje. Omenjeni programski jezik omogoča zelo širok nabor uporabe – učenci lahko z njim ustvarijo enostavne in tudi zahtevne programe.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Učenci spoznajo napredne oblike uporabe računalniške tehnologije in osvojijo napredne pojme robotike, naučijo se načrtovati in izdelovati zahtevne računalniško krmiljene modele ter razvijejo sposobnosti samostojnega modificiranja obstoječih robotskih sistemov.

Poleg programerskih in robotskih znanj, učenci razvijejo sposobnost kritičnega mišljenja ter kritičnega in samostojnega reševanja problemov. Učenci ob reševanju robotskih izzivov pridobijo znanja prihodnodnosti – znanja iz STEM področja (Science, technology, engineering and mathematics).

Prek timskega dela otroci pridobivajo socialne kompetence, ki se raztezajo od odprtosti za ideje drugih prek njihovega uspešnega združevanja do poglobljenega razumevanja skupinske dinamike.