Že dolgo je tega, kar sta svet in gospodarstvo postala precej preveč zapletena, da bi bilo za posameznika mogoče, da sam izpelje celotne projekte. Pravzaprav si ni mogoče zamisliti produkta ali storitve (no ja, morda je treba priznati posamezne izjeme, kot je delo npr. frizerja ali pa maserja), ki ne bi bila rezultat timskega dela. Ljudje z boljšimi sposobnostmi timskega dela so karierno in življenjsko uspešnejši.

Da bi otroci razvili sposobnosti sodelovanja, je zelo pomembno, da so tekom šolanja in odraščanja vključeni v čim več projektov, ki se izvajajo v skupinah. Pri tem sam formalni obstoj skupine, kot je npr. razred, ni dovolj. Nujno je namreč, da se projekti izvajajo na način, ki za uspeh projekta predpostavlja sodelovanje več akterjev. Tovrstni sodelovalni projekti so tudi idealno okolje za prenašanje znanj – povsem po stari modrosti: več glav več ve.

Timsko delo pa ne predstavlja le odlične priložnosti za učenje od drugih, temveč ponuja tudi okolje, kjer se ljudje zabavamo in povezujemo. Navsezadnje smo ljudje socialne živali – mnogi znanstveniki menijo, da je prav socialna inteligenca in zmožnost sodelovanja omogočila naši človeški vrsti ogromen napredek.

Timsko delo kot vir kompetenc

Pri timskem delu otrok poleg osvojitve novega znanja, zabave in socializacije podzavestno osvoji še druge pomembne veščine. Otrok se nauči graditi socialne mreže, s tem ko spoznava, da je vsaka oseba nadarjena za določene zadeve – za uspeh vsakega večjega projekta je namreč potrebno združiti številna različna znanja. S tem, ko otrok spoznava talente drugih, se s časom vse bolj osredotoča na sposobnosti soljudi, in ne izgublja časa s tem, kar mu pač ne leži. Tako se zgodi ogromen miselni preskok, ki je nujen za vsakega organizatorja ali vodjo. Projekti se namreč realizirajo s tem, ko ljudje sodelujejo s svojimi znanji, in ne s svojimi neznanji.

Ker kvalitetno sodelovanje ni mogoče brez učinkovite komunikacije, otrok prek timskega dela prav tako osvoji veščino jasnega posredovanja svojih idej in postane dober poslušalec. Poleg tega se nauči, da je znanje pomembno deliti in z njim pomagati drugim v skupini, kot tudi, da je za skupen uspeh projekta treba biti fleksibilen in prilagodljiv.

In navsezadje – timsko delo uči otroke spoštovanja. Brez medsebojnega spoštovanja namreč ni sodelovanja, brez sodelovanja pa ni mogoče izvesti resnih projektov.