GEOPOLITIKA, 1. Del

Geografija, politika in zgodovina na zabaven način prek uporabe Google Earth.

Datoteka v Wordu, primerna za posredovanje učencem: UJETNIKI GEOGRAFIJE – datoteka

Klikni za: Povezava do videoposnetka predavanja.

Cilj in potek predavanja

V eni šolski uri spoznati in razumeti sledeče pojme in vprašanja:

 • Kaj je geopolitika,
 • Kako vpliva na odnose med državami,
 • Nekaj primerov,
 • Uporaba orodja Google Earth za učenje geografije.

Predlagamo, da ura sledi naslednji strukturi:

 1. Ogled videa (20 min),
 2. Uporaba orodja »Google Earth« za samostojno raziskovanje (10 min),
 3. Branje tega dokumenta in reševanje vprašanj (15 min).

Definicija geopolitike

Slovar slovenskega knjižnega jezika definira geopolitiko kot nauk, ki razlaga in utemeljuje politični razvoj zlasti z geografskimi razmerami.

Beseda geopolitika je zloženka, ki sestoji iz besed geografija in politika.

Geopolitika je tako disciplina, ki preučuje odnose in interakcije med prostori (ozemlji), državami, civilizacijami, ljudmi in ekonomijo. Geopolitika je torej način gledanja na svetovne dogodke skozi prizmo geografije.

Geopolitika je pomembna za razumevanje, razlago in predvidevanje političnih dogodkov prek geografskih značilnosti. Npr. Indijo in Kitajsko loči največja gorska veriga na svetu, Himalaja, in zato sta državi tudi politično povsem ločeni. Zaradi Himalaje se medsebojno ne počutita vojaško ogroženi, in tudi dejansko v vsej zgodovini nista imeli medsebojnih vojaških konfliktov (če odmislimo enomesečni konflikt 1962).

Kako geopolitika že stoletja »meša štrene«

Zemlja na kateri živimo, nas je vedno oblikovala. Oblikovala je vojne in igro moči, politiko ter družbeni razvoj ljudi, ki dandanes poseljujejo že skoraj prav vsak kotiček njenega površja.

Zdi se, da je tehnologija premagala geografske razdalje, ki nas ločujejo – pa vendar tudi danes okolje v katerem živimo, delamo in vzgajamo naše otroke odločilno vpliva na potek naših življenj.

Življenja več kot 7 milijard ljudi bodo vedno oblikovale reke, gore, puščave, jezera in morja, ki nas ločujejo in omejujejo. Močno, celo v prevladujoči meri, pa bodo ti faktorji vplivali na odnose med državami in razvoj svetovne politike.

S pomočjo videa reši spodnja vprašanja!

 • Kaj je geopolitika?
 • Zakaj med Indijo in Kitajsko ni niti trgovine niti konfliktov?
 • Kaj je skrb Sirije in Iraka v zvezi z reko Evfrat?
 • Kakšne so geografske značilnosti Rusije in kako to vpliva na njeno politiko ter obrambo (kos pice)?

Samostojno raziskovanje

Izberi si državo in prek geografskih značilnosti razloži njen odnos s sosednjimi državami. Bodi posebej pozoren na to, ali so med državi kakšne naravne ovire (puščave, reke, gore), kako potekajo reke in dotoki pitne vode, kakšni so splošni pogoji za kmetijstvo in pridobivanje naravnih virov, ipd.

Datoteka v Wordu, primerna za posredovanje učencem: UJETNIKI GEOGRAFIJE – datoteka

Klikni za: Povezava do videoposnetka predavanja.