PROGRAMIRANJE JE ŠT. 1 JEZIK PRIHODNOSTI.

"Vsak bi se moral naučiti programirati, ker te nauči kako razmišljati!"
- Steve Jobs, ustanovitelj Appla

Izobraževanje za učitelje

PROGRAMIRANJE V NAJBOLJ RAZŠIRJENEM JEZIKU – PYTHON

zvedba tečaja je usklajena s cilji tečaja – tj. pridobitev karierno pomembnih praktičnih znanj. Večji del časa se na tečaju tako posvetimo praktični vaji programiranja. Del časa pa bomo namenili tudi predmetom s področja poučevanja, ki udeležence posebaj interesirajo.

Pri tečaju se bomo seznanili z osnovami programiranja. Spoznali bomo osnovne podatkovne tipe in njihovo uporabo. Na zabaven način bomo spoznali osnovne pojme programiranja kot sta recimo if stavek in while zanka. Na koncu tečaja pa bomo znali sestaviti tudi zahtevnejše programe za pisanje, branje in preurejanje datotek.

Tečaj programiranja bo strokovno vodil profesionalni programer.

ROBOTIKA IN PROGRAMIRANJE – LEGO ROBOTIKA

Zaradi določenih poenostavitev je vizualni programski jezik, uporabljen pri Lego Mindstorms in Lego Wedo, izvrstno orodje za učenje programiranja. Uporabljeni jezik je sestavljen iz večine pomembnih programerskih entitet, kar omogoča učencem, da prek igre in raziskovanja osvojijo logiko programiranja. Znanje pa sega prek programiranja na ostala področja – robotika je odlično dopolnilo pouku fizike, matematike in naravoslovja.

Na izobraževanju bomo na praktičnih primerih prikazali številne možnosti uporabe robotike pri pouku. Udeleženci izobraževanja bodo spoznali tako osnove poučevanja robotike, kot tudi napredne odprte projekte, pri katerih učenci samostojno raziskujejo.

PRIJAVITE SE NA TEČAJ