Programiranje je branje in pisanje prihodnosti. Že danes je programiranje univerzalni jezik sveta.
IT panoga je najhitrejše rastoča panoga na svetu. Nivo plač v IT več kot štirikrat presega svetovno povprečje.
Učenje programiranja je telovadba za možgane! Poleg tega pa ima še številne druge blagodejne učinke.

VPIŠI SE NA TEČAJ PROGRAMIRANJA!

programiranje a do ž.

PROGRAMIRANJE 1

klikni za več info: →

Tečaj programiranja 1 bo potekal v programskem jeziku Python. Pri tečaju se bomo seznanili z osnovami programiranja. Spoznali bomo osnovne podatkovne tipe in njihovo uporabo. Na zabaven način bomo spoznali osnovne pojme programiranja kot sta recimo if stavek in while zanka. Na koncu tečaja pa bomo znali sestaviti tudi zahtevnejše programe za pisanje, branje in preurejanje datotek.

OBSEG TEČAJA: 30 šolskih ur (razdeljenih na 6 terminov)

CENA TEČAJA: 295 eur (*v primeru 10 udeležencev)

TERMINI: za aktualne termine pokličite 040331881

prihodnost je tvoja.

PROGRAMIRANJE 2

klikni za več info: →

Tečaj Programiranje 2 nadgrajuje znanja pridobljena v tečaju Programiranje 1. Na tečaju se posvetimo zahtevnejšim konceptom in pa zadevam s katerimi se srečujejo programerji v praksi. Med drugim se posvetimo zunanjim knjižnicam, debagiranju, branju podatkov iz interneta…

Sklepni del tečaja je izvedba lastnega praktičnega projekta.

OBSEG TEČAJA: 30 šolskih ur (razdeljenih na 6 terminov)

CENA TEČAJA: 345 eur (*v primeru 10 udeležencev)

TERMINI: za aktualne termine pokličite 040331881