“Učitelji to delamo vsak dan – pripravljamo otroke na življenje.”