LEGO Mehanika (1. in 2. razred)

Klik: Urniki po krajih in Vpis

URNIK: 10 šolskih ur / mesec (od tega 8 šolskih ur praktičnega vodenega programa + 2 uri predavanj o robotiki in IT)


CENA: 59 eur / mesec (plačuje se na tromesečja)


Tečaj poteka celo šolsko leto (se nadgrajuje iz meseca v mesec).

 

NAPOVEDNIK - 2021/22 v 60 SEKUNDAH


Jedro tečaja ostaja LEGO ROBOTIKA, ki je preplet konstrukcije, programiranja in tehnologije.


Del tečaja ostajajo tudi novosti preteklega leta:

  • gradimo ELEKTRONSKA VEZJA (celostno je pomembno da razumemo tudi hardware, ne le programe),
  • upravljamo OPTIČNE ROBOTE (srečamo jih v vsaki večji tovarni).

Prihajata pa letos 2 novi znanji prihodnosti. Tako bomo:

  • gradili MEHANSKE RAČUNALNIKE (omogoča tečajnikom razumeti delovanje računalnika na nizkem nivoju),
  • osvajali znanje 3D MODELIRANJA in testirali 3D print (CAD modeliranje je sodobno orodje inženirjev, strojnikov, dizajnerjev, arhitektov, …).

Znanja prihodnosti na poučen, praktičen in zabaven način.

VSEBINA PROGRAMA

Klik: Urniki po krajih in Vpis

Na tečajih učenci gradijo mehanske naprave, pri katerih se spoznajo z zobniškimi prenosi, jermenicami, vzmetmi, pnevmatskimi napravami in še številnimi drugimi mehanskimi deli. Mehanske modele učenci redno nadgradijo z električnim in pnevmatskim pogonom.

Tečajniki spoznajo mehanske zakonitost prek katerih jim je omogočeno plastično razumevanje mehanskih konstrukcij in njihovega delovanja. Tečaj je odlična osnova za tečaj lego robotike in programiranja, ki sledi tečaju lego mehanike.

V poznem drugem semestru se začnemo spoznavati tudi s svetom programiranja. Prvič sestavimo robote, ki jih lahko programiramo, zaženemo programsko okolje in zložimo preproste programe. Poiščemo čim več vzporednic med “vsakodnevnim” svetom in svetom robotike, tako da lahko začnemo postavljati prve koncepte v razumevanju digitalnega sveta.

Delo poteka individualno, v paru ali v manjši skupini.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Klik: Urniki po krajih in Vpis

V mehanskem sklopu tečaja učenci osvojijo znanje, ki jim omogoča razumevanje delovanja osnovnih mehanskih naprav.

Učenci s sestavljanjem omenjenih setov razvijajo sposobnost prostorske predstave, sposobnost za delo v skupini, sposobnost za kontinuirano delo, vztrajnost in doseganje končnega cilja.

V sklopu programa Story Visualizer učencem omogoča razvijanje pripovedovalskih sposobnosti, spoznavanje idej in konceptov zgodbe, hitrejše in učinkovitejše pomnjenje zgodbe, razvijanje vizualizacije, razvijanje jezika, izboljšanje bralnega razumevanja in vključevanje tehnologije v proces učenja.

Prek programiranja preprostih robotov začnemo postavljati temelje na področjih računalništva in robotike.