LEGO Robotika (3. in 4. razred)

Klik: Urniki po krajih in Vpis

URNIK: 10 šolskih ur / mesec (od tega 8 šolskih ur praktičnega vodenega programa + 2 uri predavanj o robotiki in IT)


CENA: 59 eur / mesec (plačuje se na tromesečja)


Tečaj poteka celo šolsko leto (se nadgrajuje iz meseca v mesec).

NAPOVEDNIK - 2021/22 v 60 SEKUNDAH


Jedro tečaja ostaja LEGO ROBOTIKA, ki je preplet konstrukcije, programiranja in tehnologije.


Del tečaja ostajajo tudi novosti preteklega leta:

  • gradimo ELEKTRONSKA VEZJA (celostno je pomembno da razumemo tudi hardware, ne le programe),
  • upravljamo OPTIČNE ROBOTE (srečamo jih v vsaki večji tovarni).

Prihajata pa letos 2 novi znanji prihodnosti. Tako bomo:

  • gradili MEHANSKE RAČUNALNIKE (omogoča tečajnikom razumeti delovanje računalnika na nizkem nivoju),
  • osvajali znanje 3D MODELIRANJA in testirali 3D print (CAD modeliranje je sodobno orodje inženirjev, strojnikov, dizajnerjev, arhitektov, …).

Znanja prihodnosti na poučen, praktičen in zabaven način.

VSEBINA PROGRAMA

Klik: Urniki po krajih in Vpis

V drugi triadi je najpomembnejše pridobivanje temeljnih znanj iz naravoslovnih znanosti, matematike, tehnike, tehnologije in fizike (predvsem mehanike) in osnov programiranja. Učenci s pomočjo lego mehanskih setov spoznavanjo, kako deluje svet.

Naučijo se razumeti, kako so zgrajene mehanske naprave. Seznanijo se z delovanjem zobnikov, vzvodov, škripcev, koles in osi, pogonskih mehanizmov ter spoznajo mehanske naprave z motorjem. Poleg osnovnih mehanskih principov se učenci ukvarjajo tudi z energijo, s silami in z gibanjem. Konstruiranje mehanskih naprav poteka na tri načine: po lastni domišljiji, po načrtu in z nadgradnjo obstoječih mehanizmov.

Ko učenci osvojijo mehanska znanja delovanja lego mehanizmov, pričnejo s spoznavanjem lego robotike z Lego WeDo. Omenjeni set učencem omogoča izdelovanje in programiranje enostavnih lego modelov, ki so prek vmesnika priključeni na računalnik. Poleg vmesnika učenci uporabljajo tudi motor, senzor gibanja in nagiba, barvni senzor in druge merilne priključke.

Prek številnih izzivov učenci osvojijo temeljnje koncepte programiranja, kot so zanka, pogoj, spremenljivka, vhodni in izhodni podatki, računske operacije, ipd. Gre za osnovne “sestavne dele”, ki jih srečamo pri vseh programskih jezikih. Tečaj ponuja znanja, ki so odličen temelj za nadaljevalni program: Napredna robotika in programiranje.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Klik: Urniki po krajih in Vpis

Učenci s sestavljanjem mehanskih modelov, z uporabo motorjev in senzorjev ter s programskim upravljanjem osvojijo temeljne metode in oblike dela, značilne za tehnično-tehnološko področje.

Na tečajih spoznajo različne oblike uporabe računalniške tehnologije ter osnovne pojme robotike. Učenci se naučijo načrtovanja in izdelovanja različnih računalniško krmiljenih modelov.

Učenci ob grajenju robotov razvijajo sposobnost prostorske predstave, samostojnega reševanja problemov ter prek postavljanja različnih strategij razvijajo svojo kreativnost. Prek dela v skupini razvijajo socialne veščine in spoznavajo pomen prepoznavanja kvalitet drugih oseb za uspeh skupnega projekta.