NAPREDNA Robotika in programiranje (od 5. razreda dalje)

Klik: Urnik po krajih in Vpis

URNIK: 10 šolskih ur / mesec (od tega 8 šolskih ur praktičnega vodenega programa + 2 uri predavanj o robotiki in IT)


CENA: 59 eur / mesec (plačuje se na tromesečja)


Tečaj poteka celo šolsko leto (se nadgrajuje iz meseca v mesec).

NAPOVEDNIK - 2021/22 v 60 SEKUNDAH


Jedro tečaja ostaja LEGO ROBOTIKA, ki je preplet konstrukcije, programiranja in tehnologije.


Del tečaja ostajajo tudi novosti preteklega leta:

  • gradimo ELEKTRONSKA VEZJA (celostno je pomembno da razumemo tudi hardware, ne le programe),
  • upravljamo OPTIČNE ROBOTE (srečamo jih v vsaki večji tovarni).

Prihajata pa letos 2 novi znanji prihodnosti. Tako bomo:

  • gradili MEHANSKE RAČUNALNIKE (omogoča tečajnikom razumeti delovanje računalnika na nizkem nivoju),
  • osvajali znanje 3D MODELIRANJA in testirali 3D print (CAD modeliranje je sodobno orodje inženirjev, strojnikov, dizajnerjev, arhitektov, …).

Znanja prihodnosti na poučen, praktičen in zabaven način.

VSEBINA PROGRAMA

Klik: Urnik po krajih in Vpis

Učenci ob podpori mentorja sestavljajo najzahtevnejše robotske modele in najnaprednejše programe. Delo poteka z orodjem Lego Education EV3, ki vsebuje majhen računalnik, ki omogoča kontrolo motorjev in odziv senzorjev (senzorji za svetlobo, dotik, ultrazvočne in infrardeče signale, »gyro« senzor, itd.) in z zelo širokim naborom posebej prilagojenih robotskih sestavnih delov.

Po izgradnji robotov, ki izpolnjujejo določene naloge, sledi programiranje. Tu učenci uporabljajo grafični programski jezik (EV3), ki je narejen tako, da omogoča enostavno učenje, uporabo in razumevanje. Omenjeni programski jezik omogoča zelo širok nabor uporabe – učenci lahko z njim ustvarijo enostavne in tudi zahtevne programe.

V programu tečajniki osvajajo konkretna tehnološka in digitalna znanja, ki jim bodo koristila v prihodnosti.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Klik: Urnik po krajih in Vpis

Učenci spoznajo napredne oblike uporabe računalniške tehnologije in osvojijo napredne pojme robotike, naučijo se načrtovati in izdelovati zahtevne računalniško krmiljene modele ter razvijejo sposobnosti samostojnega modificiranja obstoječih robotskih sistemov.

Poleg programerskih in robotskih znanj, učenci razvijejo sposobnost kritičnega mišljenja ter kritičnega in samostojnega reševanja problemov. Učenci ob reševanju robotskih izzivov pridobijo znanja prihodnodnosti – znanja iz STEM področja (Science, technology, engineering and mathematics).

Prek timskega dela otroci pridobivajo socialne kompetence, ki se raztezajo od odprtosti za ideje drugih prek njihovega uspešnega združevanja do poglobljenega razumevanja skupinske dinamike.