PROGRAMIRANJE 1 in 2 PRINAŠATA

PRAKTIČNA IN ŽIVLJENSKO UPORABNA ZNANJA

Tečaj programiranja smo v Inštitutu 4.0 razvijali prek leto dni. Zasnovan je tako, da iz pasivnega konzumenta ustvarja aktivnega ustvarjalca tehnologij prihodnosti.

Glavni podatki o tečaju

OBSEG: 30 šolskih ur (razdeljeno na 6 tedenskih srečanj)

CENA: 295 eur

TERMINI: pokliči oz. pošlji mail za več info. o pričetku

Komu je tečaj namenjen?
  • Mladim od 15 leta dalje,
  • Odraslim, ki iščejo dodatna znaja,
  • Usmerjenim v prihodnost,
  • Tistim, ki razmišljajo o vstopu v IT panogo,
  • Zaposlenim v naravoslovnih in strojnih poklicih.
Je programiranje za vakogar?
  • Programiranja se lahko nauči vsak. Čisto vsak! Vsak, ki se je bil sposoben naučiti slovensko in angleško, se je sposoben naučiti programirati. Še več – programiranje je veliko bolj logično od učenja tujega jezika. Programiranje je jezik, ki ga govori ves svet.
Kaj mi bo tečaj prinesel?
  • Tečaja PROGRAMIRANJE 1 in 2 vas opremljata z znanji prihodnosti. Tečajniki so zmožni reševanja programerskih problemov, ki se porajajo pri delu v naravoslovnih panogah, storjništvu in seveda IT.
Bo pridobljeno znanje uporabno?
  • Na tečajih se boste naučili programirati v najbolj razširjenem programskemu jeziku Python. Velika prednost tečaja je, da se pridobljena znanja lahko hitro prenese tudi na ostale programske jezike.

NE ODLAŠAJ, VPIŠI SE IN OSVOJI ZNANJE!

PROGRAMIRANJE 1

Podrobnejša vsebina

– poznavanje in uporaba osnovnih podatkovnih tipov:
– števila
– logične vrednosti
– nizi
– seznami
– terice
– množice
– slovarji
– uporaba osnovnih programerskih stavkov:
– if stavek
– while zanka
– for zanka
– uporaba vgrajenih funkcij (min, sum, print,..)
– izdelava in uporaba lastnih funkcij
– uporaba vgrajenih metod (format, join, sort,..)
– osnove debagiranja
– izpis in branje iz konzole
– branje in pisanje v datoteke
– razumevanje delovanja enostavnejših algoritmov
– samostojno implementiranje enostavnejših algoritmov

PROGRAMIRANJE 2

Podrobnejša vsebina

– izpeljani seznami
– rekurzija
– rekurzija pri algoritmih, primeri uporabe
– debagiranje
– import time
– import random
– import os
– lasni razredi
– izdelava in uporaba lastnih razredov (podatkovnih tipov)
– branje podatkov iz interneta
– začetek izdelave lastnega projekta
– delo na projektu
– zaključek izdelave lastnega projetkta

V tečaj PROGRAMIRANJE 2 se lahko vpiše le tisti, ki je opravil PROGRAMIRANJE 1 oz. z verjetnostjo izkaže, da razpolaga z enakovrednim znanjem.