Obvezen pouk programiranja?

Bi pouk programiranja in drugih digitalnih znanj v osnovnem šolstvu moral postati obvezen?

Predavatelj: Tilen Tomazin, soustanovitelj Inštitut 4.0, šola robotike in programiranja za osnovnošolce in odrasle (https://stiri.si/)

Kako pomembna so danes digitalna znanja? Bi morala postati del obveznega šolskega programa? Kako se danes poučevanje teh znanj izvaja v praksi? Bi potrebovali ureditev na sistemski ravni? Kako porušiti (zmotne) sterotipe, da je programiranje pretežno moški poklic?

Tilen Tomazin, predavanje FIlozofska Fakulteta – Pedagoško Andragoški dnevi 23. Januar 2020

To so vodilna vprašanja, ki tvorijo rdečo nit predavanja, ki je potekalo 23. 1. 2020 v sklopu dogodka Vplivi sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje, ki je bilo organizirano v okviru dogodka Pedagoško Andragoških Dni na Filozofski Fakulteti v Ljubljani.

V Inštitutu 4.0 smo si ob ustanovitvi, pred tremi leti, zastavili poslanstvo deliti znanja prihodnosti. V tem času je naše tečaje programiranja in robotike obiskovalo stotine osnovnošolcev, študentov in odraslih. Poleg znanj, za katere verjamemo, da so del prihodnosti, pa smo spremenili tudi strukturo in način poučevanja. Na kratko povedano, tečaji potekajo v manjših skupinah, kot smo jih sicer vajeni, in z veliko bolj praktičnim pristopom.

Dodatna tema je bila namenjena spodbujanju deklet pri odločanju za digitalne dejavnosti, krožke, izobraževanja in posledično za digitalne poklice. V Inštitutu 4.0 smo v zadnjih nekaj letih na podlagi praktičen izkušenj ugotovili, da se določene vsebine izobraževanja lahko pripravi v obliki, ki bi bila bolj interesantna za dekleta in jih tako privabi na področje robotike in digitala. Praktičen primer: dostikrat se namerno odločimo za izdelavo programov in robotov, ki izvajajo naloge, v katerih številna dekleta blestijo – npr. roboti, ki ustvarjajo lepe poslikave ali pa reševanje robota iz labirinta, ki zahteva dobro matematično sklepanje.

Bi pouk programiranja oz. drugih digitalnih znanj moral postati obvezen?

Bi pouk programiranja oz. drugih digitalnih znanj moral postati obvezen?

Pa je to dobro prakso mogoče kar neposredno preslikati v javno šolstvo? Obstajajo tudi druge alternative?

Vsa ta vprašanja so oblikovala predmetno predavanje. Veseli smo bili tudi predlogov in vprašanj obiskovalcev, ki so bili sestavljeni iz šolnikov aktivnih tako v osnovnem šolstvu, kot tudi na fakultetni ravni.

Naš konkreten predlog in obenem ugotovitev predavanja je bila, da bi pouk programiranja in sorodnih digitalnih znanj (ti. troubleshooting) moral vsekakor postati obvezen predmet.

Kontakt do sporeda dogodka: https://www.pad.si/program/

Konkretni predlog izvedbe (povzetek) je predstavljen na spodnji sliki.

Inštitut 4.0: "Digitalna znanja so danes tako pomembna kot branje in pisanje!"

Inštitut 4.0: “Digitalna znanja so danes tako pomembna kot branje in pisanje!”